WŁADCZYNIE 1400

Izabela Portugalska

Urodziła się 21.II.1397 r. w Évorze jako córka króla Portugalii Jana I Dobrego i Filipy Lancaster. Otrzymała bardzo dobre wykształcenie: znała kilka języków, fascynowała ją matematyka i lubiła eksperymenty naukowe. Ojciec rozbudził jej zainteresowanie polityką pozwalając jej na obserwację sprawowania rządów. Matka wpoiła jej dyscyplinę, obowiązkowość i silną wiarę religijną. 07.I.1430 r. poślubiła Filipa III Dobrego, księcia Burgundii, hrabiego Flandrii, Artois i Franche-Comté.Ich synami byli: Antoni, Józef i Karol Zuchwały. Wywierała wielki wpływ polityczny na męża i syna Karola. Sprawowała rządy jako regentka w trakcie nieobecności Filipa, brała udział w konferencjach dyplomatycznych, negocjowała traktaty i wprowadzała reformy religijne. Była mecenaską kultury i sztuki. W 1457 r. wycofała się z życia publicznego. Owdowiała 15.VI.1467 r. Zmarła 17.XII.1471 r.