WŁADCZYNIE 1300

Izabela MacDuff

Była córką Donnchadha III, hrabiego Fife, i Joanny de Clare, córki Gilberta de Clare, hrabiego Gloucester. Wyszła za mąż za Jana Comyna, hrabiego Buchan. Gdy Robert Bruce (przyszły król Szkocji) zamordował Jana III Comyna, lorda Badenoch, mąż Izabeli przeszedł na stronę Anglików. W szkockiej wojnie o niepodległość Izabela stanęła po stronie Szkotów. 25.III.1306 r. w Comyn, zgodnie z tradycją jako przedstawicielka klanu MacDuff, ukoronowała Roberta Bruce'a na króla Szkocji. Kiedy w VI.1306 r. uległ on Anglikom w bitwie pod Methven, wysłał Izabelę i swe krewne na północ. Zostały jednak pojmane w wyniku zdrady hrabiego Ross. Król Anglii Edward I zdecydował, że Izabela ma zostać osadzona w Berwick-upon-Tweed. Więziono ją tam w klatce przez 4 lata. Potem wstąpiła do klasztoru. Data jej śmierci nie jest znana, choć jest prawdopodobne, że mogła wrócić do Szkocji w ramach wymiany więźniów po bitwie pod Bannockburn. Nie ma na to jednak twardych dowodów.