WŁADCZYNIE 1300

Izabela Kastylijska y de Molina

Urodziła się w 1283 r. w Toro jako najstarsza córka króla Kastylii i Leónu Sancha IV Odważnego i królowej Maríi de Alfonso de Meneses de Molina. 01.XII.1291 r., w Sorii, Izabela została żoną króla Aragonii Jakuba II. Związek ten nigdy nie doczekał się konsumpcji. Ojciec Izabeli zmarł 25.IV.1295 r., a Jakub II zerwał zawarte z nim wcześniej przymierze. Anulował swoje małżeństwo i zaczął przygotowywać się do ślubu z Blanką Andegaweńską, córką króla Neapolu Karola II Kulawego i Marii. W 1310 r. Izabela poślubiła w Burgos Jana III, księcia Bretanii. W latach 1312-1314 i 1317-1328 była wicehrabiną Limoges. Była także señorą de Guadalajara. Zmarła bezpotomnie 24.VII.1328 r.