WŁADCZYNIE 1150

Izabela I Jerozolimska

Urodziła się w 1172 r. Była córką króla Jerozolimy Amalryka I i jego drugiej żony Marii Komneny. 22.XI.1183 r., na zamku Kerak Moabski, wyszła za mąż za Onufrego IV z Toronu, syna Stefanii z Milly. Jej starszą przyrodnią siostrą była Sybilla Jerozolimska. W III.1185 r. zmarł ich brat, ex-król Baldwin IV. Jedynym królem Jerozolimy został Baldwinek, syn Sybilli. Chorowity chłopczyk zmarł jednak już we IX.1186 r. Następczynią została wtedy Sybilla, matka zmarłego króla. Maria Komnena i jej stronnicy zażądali tronu dla Izabeli. Onufry IV stanął po stronie Sybilli i Gwidona z Lusignan. 04.VII.1187 r., w bitwie pod Hittinem, sułtan Egiptu i Iraku Saladyn pobił wojska jerozolimskie. Gwidon znalazł się w jego niewoli. 02.X.1187 r. sułtan wkroczył do Jerozolimy. Sybilli wraz z córkami pozwolono uciec do Trypolisu. Starsza siostra Izabeli zmarła 25.VII.1190 r. lub 01.X.1190 r. w Akkce w czasie epidemii. Jesienią 1190 r. zmuszono Izabelę do rozwodu z Onufrym. Wbrew swej woli 24.XI.1190 r. poślubiła Konrada z Montferratu. W 1192 r. zasiedli na tronie Królestwa Jerozolimskiego jako współwładcy. Konrad wkrótce potem, 28.IV.1192 r., został zamordowany. Izabela urodziła potem córkę-pogrobowczynię, Marię z Montferratu. Będąc jeszcze w ciąży królowa poślubiła 05.V.1192 r. Henryka I z Szampanii. Nie przyjął on tytulatury królewskiej i używał jedynie tytułu "pan Jerozolimy". Z tego związku pochodziły dwie córki: Alicja i Filipa. Henryk zmarł 10.IX.1197 r. po upadku z okna wieży. Izabela poślubiła jeszcze w tym samym roku Amalryka II z Lusignan, króla Cypru i brata swego szwagra Gwidona. On także został współwładcą Jerozolimy dzięki niej. Mieli troje dzieci: Sybillę, Melisandę i Amalryka. Król Amalryk II zmarł 01.IV.1205 r. wkrótce po śmierci swego 4-letniego syna. Królowa Izabela I zmarła 01.IV.1205 r. Z powodu opanowania Jerozolimy w 1187 r. przez Saladyna jej władza była wyłącznie nominalna. Jej następczynią została najstarsza córka, Maria z Montferratu.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. red. Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza, Kamil Stepan, Słownik władców świata, Kraków 2005,

3. Regine Pernoud, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 1995.