WŁADCZYNIE 1100

Izabela de Warenne

Była córką Wilhelma de Warenne, 3. hrabiego Surrey, i Adeli, córki Wilhelma III z Ponthieu. W 1148 r., po śmierci ojca, została 4. hrabiną Surrey. W tym samym roku poślubiła Wilhelma z Blois, syna króla Anglii Stefana z Blois. Owdowiała w 1159 r. W IV.1164 r. jej drugim mężem został Hamelin Plantagenet, przyrodni brat króla Anglii Henryka II. Na mocy praw żony został on 5. hrabią Surrey. Ich dziećmi byli: Wilhelm (przyszły 6. hrabia Surrey), Adela, Izabela i Matylda. Hamelin umarł w 1202 r. Izabela zmarła 12.VII.1203 r.