WŁADCZYNIE 1300

Izabela de Sabran

Urodziła się w 1297 r. jako córka Małgorzaty de Villehardouin, pretendentki do tronu księstwa Achai i przyszłej baronowej Akowy, oraz Isnarda de Sabran, syna hrabiego di Ariano w Apulii. Isnard zmarł w 1297 r. Dwa lata później Małgorzata została drugą żoną Ryszarda Orsiniego, hrabiego Kefalonii. Z tego związku pochodziła nieznana z imienia córka, która zmarła we wczesnym dzieciństwie. 23.I.1312 r. zmarła Izabela de Villehardouin, starsza siostra Małgorzaty oraz księżna Achai i Morei. Małgorzata zgłosiła swe pretensje do księstwa Achai. W II.1314 r., w Messynie, Izabela poślubiła Ferdynanda z Majorki, syna króla tego kraju Jakuba II. Małgorzata przekazała córce i zięciowi swe prawa do tronu księstwa Achai. W 1315 r. została baronową Akowy jako następczyni swej kuzynki, Małgorzaty de Neuilly. Zmarła w II.1315 r. Jej następczynią w Akowie została Izabela. Zmarła ona już 07.V.1314 r. po porodzie. Wcześniej jednak przekazała swemu nowonarodzonemu synowi, Jakubowi III z Majorki, swe prawa dziedziczne.