WŁADCZYNIE 1350

Izabela

Urodziła się około 1320 r. jako jedyne dziecko Donnchadha IV, hrabiego Fife, i Marii de Monthermer. W 1332 r. wraz z matką zostały porwane w Perth przez stronników króla Dawida II. Izabelę osadzono w hrabstwie Northumberland, gdzie poślubiła swojego strażnika, sir Williama Feltona. Ich dziećmi byli: Jan, Duncan i Joanna. William Felton zmarł 21.IX.1358 r. W tym samym roku Dawid II podarował hrabstwo Fife Williamowi Ramsay, ignorując roszczenia Izabeli. Przed VI.1361 r. poślubiła Waltera Stewarta, syna króla Szkocji Roberta II. Drugi małżonek Izabeli zmarł w 1362 r. W 1363 r. Dawid II uznał ją za prawowitą hrabinę Fife. W styczniu tego samego roku jej trzecim mężem został Tomasz Byset, który zmarł w IV.1366 r. Czwartym i ostatnim małżonkiem hrabiny był Jan de Dunbar, który zmarł przed 1371 r. Trzy ostatnie związki małżeńskie Izabeli były bezpotomne. 30.IV.1371 r. hrabina zrezygnowała ze swego tytułu na rzecz Roberta Stewarta, 1. księcia Albany. Zmarła wkrótce po 12.VIII.1389 r.