WŁADCZYNIE 1250

Izabela

Urodziła się po 15.VII.1219 r. jako córka Humberta V, pana de Beaujeu, i Małgorzaty de Baugé. W 1240 r. poślubiła hrabiego Szymona II de Semur-en-Brionnais, pana de Luzy. W XI.1247 r. kolejnym mężem Izabeli został Renaud d'Albon, hrabia Forez. W 1265 r. Izabela została panią de Beaujeu. Renaud d'Albon zmarł 13.XI.1270 r. Izabela umarła w I.1297 r. Jej siostra Sybilla była panią de Belleroche.