WŁADCZYNIE 1-500

Iyo

Około 250 r. przejęła władzę nad Yamatai jako piętnastoletnia dziewczyna. Do 240/248 r. państwem tym rządziła królowa-szamanka Himeko. Iyo była jej krewną (inne źródła twierdzą, że była jej adoptowaną córką), a tron był dziedziczny w linii żeńskiej. W 266 r. wysłała do Chin delegację swych poddanych wraz z Chińczykiem, który już od dłuższego czasu mieszkał w kraju Wa.