WICEPREMIERZY 2001-10

Ivana Dulić-Marković

Urodziła się 13.VI.1961 r. Jest Chorwatką. W 1999 r. uzyskała stopień doktora z biotechnologii, ochrony plonów i wirologii na Uniwersytecie Belgradzkim. Pracowała jako asystentka na tamtejszym Fakultecie Biologii. W 2003 r. została dyrektorką w Federalnym Biurze Zasobów Zielarskich i Zwierzęcych. Pracuje także jako wykładowczyni na Fakultecie Rolniczym Uniwersytetu w Banja Luce. Należy do partii G17 Plus, której jest wiceprzewodniczącą od VI.2006 r. W okresie 03.III.2004-15.VI.2006 była ministrem rolnictwa, leśnictwa i zarządzania zasobami wodnymi. 20.VI.2006 r. została pierwszą kobietą-wicepremierem w historii Serbii. Funkcję tę pełniła do 09.XI.2006 r. Jest wdową i matką 2 dzieci.