SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1991-2000

Isabella Winkie Direko

Urodziła się 27.XI.1929 r. Jest niezamężna. Należy do Afrykańskiego Kongresu Narodowego. W przeszłości była przewodniczącą Narodowej Rady Kobiet Afrykańskich.

Wykształcenie:

1948 dyplom nauczycielski w Modderpoort Schools,
1964 dyplom z ekonomii wewnętrznej (Home Economics Diploma) w Strydom Opleiding,
1995 ukończyła studia magisterskie z zakresu edukacji na Uniwersytecie Vista.

Kariera:

1949-1951 asystentka nauczyciela w Szkole Świętego Patryka,
1952-1954 asystentka nauczyciela w Modderpoort,
1955-1957 nauczycielka w Wyższej Szkole Podstawowej Świętego Patryka,
1958-1985 nauczycielka ekonomii wewnętrznej w Wyższej Szkole Bantu,
1975-1985 wicedyrektor Wyższej Szkoły Bantu,
1985-1994 dyrektor Wyższej Szkoły Bantu,
15.VI.1999-26.IV.2004 premier prowincji Wolne Państwo.