WŁADCZYNIE 1250

Izabela de Fortibus

Pochodziła z rodziny de Redvers lub de Vernon. W latach 1262-1293, po śmierci brata, była panią wyspy Wight. Wyszła za mąż za Wilhelma de Fortibusa, z którym miała pięcioro dzieci: Jana, Tomasza, Wilhelma, Alicję i Avelinę. W 1293 r. sprzedała wyspę królowi Anglii Edwardowi I. Zrobiła to na swym łożu śmierci.