GUBERNATORKI 1500 
GUBERNATORKI TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH
WŁADCZYNIE 1500

Isabel Manrique

Jej mężem był Marcelo de Villalobos, sędzia Sądu Najwyższego Santo Domingo. W 1512 r. para ta osiadła na tej wyspie. W 1525 r. Marcelo otrzymał od Korony Hiszpanskiej urząd gubernatora Margarity, ale zmarł w następnym roku. Isabel wystarała się o to, aby prawa do tego stanowiska zostały przeniesione na ich córkę, Aldonzę. Stało się tak w 1527 r. W latach 1526-1535 Isabel opiekowała się Aldonzą i pełniła obowiązki gubernatora Margarity. Mianowała kilku zastępców gubernatora.