GUBERNATORKI 1568
WŁADCZYNIE 1550
GUBERNATORKI TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH

Isabel Barreto de Castro

Urodziła się w Limie koło Santa Ana jako córka Nuño Rodrígueza Barreto i doñy Mariany de Castro, Portugalczyków z pochodzenia. Historycy przypuszczają, że pochodziła z Galicji w Hiszpanii. Wiadomo, że w roku 1585 przebywała wraz z rodziną w Peru. W V.1586 r., w kościele Świętej Anny, poślubiła Alvaro de Mendañę y Negra (1541-1596), hiszpańskiego żeglarza. Od 1567 r. stał on na czele małej floty podarowanej mu przez wuja, gubernatora generalnego Peru. W 1594 r. król Hiszpanii Filip II mianował Alvara gubernatorem San Cristobal wchodzącej w skład Wysp Salomona. Mógł tam założyć kolonię. Żona towarzyszyła mu podczas podróży po Pacyfiku w 1595 r. Odkryli wtedy wyspę Santa Cruz i postanowili również tam założyć kolonię. Mendana zmarł 18.X.1596 r., pozostawiając rządy żonie. Została gubernatorem Santa Cruz i adelantadą (gubernatarką wojskową) wysp Poniente. W połowie XI.1596 r., po śmierci swego brata Lorenzo, objęła dowództwo nad flotą jako jedyna kobieta-admirał w hiszpańskiej Armadzie i stanęła na czele wyprawy ekspedycyjnej. Silny charakter, autorytarny. Lubiła narzucać innym swoją wolę. Wkrótce potem opuściła kolonię i skierowała swe statki ku Filipinom. 29.I.1596 r. zawinęła do portu Cavito. Zakochał się w niej wtedy Fernando de Castro, siostrzeniec Luisa Péreza das Mariñasa, hiszpańskiego gubernatora Manili. Ten daleki krewny jej pierwszego małżonka został później jej mężem 10.VIII.1597 r. para ta zawinęła do portu San Geronimo. 11.XII.1597 r. przybyli do Acapulco w Meksyku. W 1598 r. Fernando wrócił na Filipiny zostawiając ciężarną żonę w Meksyku. Niektórzy twierdzą, że osiadła w 1598 r. w Peru, gdzie jej mąż został administratorem Castrovirreiny. Zmarła tam 03.IX.1612 r. Pochowano ją w kościele Świętej Klary w Limie. Nosiła tytuł “La Amiranta de la Mar Oceana”.