WŁADCZYNIE 1200

Irmgard von Berg

Urodziła się około 1200 r. jako córka hrabiego Bergu Adolfa VI i Berty von Sayn. Była ich jedynym dzieckiem. W 1217 r. poślubiła księcia Henryka IV z Limburga. Ich dziećmi byli Adolf VII i Walram V. Irmgard była w latach 1218-1248 dziedziczną hrabiną Bergu i Kliwii. Po śmierci ojca regentem w jej imieniu był arcybiskup Kolonii Engelbert II.  Jej mąż zmarł 25.II.1246 r. Hrabina Irmgard umarła 12.VIII.1248 r.