WŁADCZYNIE 750-1000

Irmengard

Urodziła się ok. 830 r. jako córka cesarza Ludwika Niemieckiego i błogosławionej królowej Hemmy. Jako młoda dziewczyna otrzymała od swego ojca jako beneficjum klasztor benedyktynek Buchau w Wirtembergii. Była jego opatką od 850 r. do swej śmierci. Po 857 r. wspomina się o niej jako o przeoryszę klasztoru benedyktynek Frauenchimsee w bawarskim Chiemsee. Zmarła 16.VII.866 r. Papież Pius XI zatwierdził jej kult jako świętej 19.XII.1928 r.