WŁADCZYNIE 1300

Irena Paleologina Asenina Kantakuzena

Urodziła się około 1305/1310 r. Była córką Andronika Asana (syna cara Bułgarii Iwana Asena III) i Tarchanaiotissy (córki protostratora Michała Dukasa Glabasa Paleologa Tarchaneioty) oraz kuzynką bizantyńskiego cesarza Andronika III Paleologa. W 1318 r. wyszła za mąż za Jana VI Kantakuzena, cesarza Bizancjum w latach 1347-1354. Ich dziećmi byli: Mateusz, Manuel, Andronik, Maria, Teodora i Helena. Dwa lata później mąż zostawił ją w mieście Didymotyka, by wziąć udział w rebelii Andronika III przeciwko jego dziadkowi, Andronikowi II. Irena broniła miasta do 1328 r., kiedy to wojna domowa zakończyła się abdykacją Andronika II. W 1341 r., po śmierci Andronika, nowym cesarzem został 9-letni Jan V, syn zmarłego. Wobec jego małoletniości władzę sprawował, jako megadomestikos, Jan VI Kantakuzen. Wkrótce został on usunięty przez cesarzową-matkę Annę Sabaudzką. Wybuchła wówczas wojna domowa. 26.X.1341 r. Jan VI w Didymotyce obwołał się cesarzem. W prowadzonej przez siebie wojnie domowej początkowo ponosił same klęski. W rok później sprzymierzył się ze Stefanem Duszanem, po jego rozpadzie kolejnym partnerem był Umur, emir Aydinu, następnie w 1346 zawarł układ z Orchanem sułtanem tureckim. Temu ostatniemu oddał za żonę swą córkę Teodorę. Koronował się w Adrianopolu. Wojna domowa zrujnowała finanse i społeczeństwo Bizancjum. W latach 1341-1343 Irena ponownie broniła Didymotyki. 03.II.1347 r. doszło do zawarcia porozumienia między stronami prowadzącymi wojnę, w ramach którego Jan VI został starszym współwładcą Jana V, którego faktycznie odsunął od sprawowania rządów. W 13.V.1347 r. patriarcha Konstantynopola koronował Jana VI na współwładcę Jana V. Oddał mu wtedy za żonę swą drugą córkę Helenę. W 1348 r. cesarzowa Irena rządziła Konstantynopolem, gdy jej mąż brał udział w wyprawie przeciw Bułgarom. Irena była politycznie wpływową postacią w Bizancjum w latach 1320-1354. Jan VI dopuścił Jana V do faktycznych współrządów dopiero w 1354 r. W 1353 r. mianował swego syna Mateusza swoim następcą. Chciał wyeliminować z polityki Jana V. Ten ostatni, z pomocą Genui, odsunął go od władzy 04.XII.1354 r. Jan VI spędził ostatnie lata swego życia w klasztorze. Zmarł 15.VI.1383 r. Irena także wstąpiła do klasztoru Świętej Marty pod imieniem Eugenii. Zmarła około 1379 r.