WŁADCZYNIE 1250

Irena Komnena Palaiologina

Urodziła się w 1218 r. jako córka megasa domestikosa Andronika Dukasa Komnena Paleologa i Teodory Paleologiny. Wyszła za mąż za bizantyńskiego arystokratę Jana Komnena Angelosa Kantakuzena. Ich córkami były: Teodora Palaiologina Komnena Kantakuzena, Maria Palaiologina Kantakuzena, Anna Palaiologina Kantakuzena i Eugenia Palaiologina Kantakuzena. Irena owdowiała przed VI.1257 r. Po śmierci męża została mniszką o imieniu Eulogia.

W 1261 r. jej brat Michał VIII Paleolog został cesarzem Bizancjum. W 1274 roku cesarz, zagrożony działaniami króla sycylijskiego Karola I Andegaweńskiego, zawarł unię kościelną z Rzymem w Lyonie. Irena i jej córka Teodora Palaiologina Komnena Kantakuzena wystąpiły stanowczo przeciw unii. W 1277 r. aresztowano je na rozkaz cesarza. Irena zbiegła z Konstantynopola i schroniła się na bułgarskim dworze Marii Palaiologiny Kantakuzeny w Tyrnowie. Odtąd Bułgaria miała się stać na kilka lat centrum intryg wymierzonych przeciw dworowi cesarskiemu w Konstantynopolu. Irena zmarła na początku XII.1284 r.