WŁADCZYNIE 1200

Irena Komnena Angelina

Urodziła się przed 1220 r. jako córka Teodora Angelosa Dukasa Komnena (despoty Epiru w latach 1214-1227 i cesarza Tesaloniki w latach 1227-1230) i Marii Dukainy Komneny Petraliphainy. W 1230 r. Irena wraz z rodziną została pojmana przez cara Bułgarii Iwana Asena II, który pokonał jej ojca w bitwie pod Kłokotnicą. Dorastała w pałacu w Tarnowie. Car zakochał się w pięknej cesarzównie. W 1237 r. wzięli ślub. Ich dziećmi byli: Anna, Maria i Michał Asen I. Iwan Asen II zmarł 24.VI.1241 r. Jego następcą został najstarszy syn z pierwszego małżeństwa Koloman I. Władzę w imieniu tego około 9-letniego chłopca sprawowała macocha Irena. W latach 1242-1243 zmagała się z najazdem tatarskim. W związku z tym, że kraj był osłabiony, musiała płacić daninę Złotej Ordzie. W 1246 r. kazała otruć Kolomana i osadziła na tronie swego syna Michała Asena I. Rządziła Bułgarią w jego imieniu do 1255 r. Irena wycofała się później do klasztoru pod imieniem Kseni. Data jej śmierci nie jest znana.