MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Ingrida Šimonytė

Urodziła się 15.XI.1974 r. w Wilnie.

Edukacja:

1992 ukończyła Szkołę Średnią nr 7 w Wilnie,
1996 licencjat z studiów menedżerskich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego,
1998 magisterium z finansów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego.

Kariera polityczna i zawodowa:

III.1997-X.1998 główna ekonomistka w dziale podatkowym w Departamencie Polityki Fiskalnej Ministerstwa Finansów,
XI.1998-XII.2001 kierowniczka działu podatków pośrednich w Departamencie Podatków Ministerstwa Finansów,
I.2002-IV.2004 dyrektorka Departamentu Podatków Ministerstwa Finansów,
V.2004-07.VII.2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
07.VII.2009- minister finansów.

Mówi po angielsku, rosyjsku i polsku.