MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Inger Helga Pedersen

Urodziła się 24.VI.1911 r. w Hulby Møllegård w Tårnborgu. Była jedną z 6. dzieci prawnika Jensa Pedera Pedersena (1877-1955) i Vilhelmine Sofie Kanpur (1884-1973). W 1930 r. została absolwentką gimnazjum Slaglese, a w 1936 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kopenhaskim. W tym samym roku zatrudniła się w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 1940-1946 była osobistą sekretarką ministra sprawiedliwości i policji. Po zakończeniu II. wojny światowej w 1945 r. studiowała na Uniwersytecie Columbia w USA. Należała do partii Venstre (Lewica).

1947-1950 i 1953-1956 sędzia sądu miejskiego w Kopenhadze,
1949-1950 przewodnicząca Duńskiej Krajowej Rady Kobiet,
30.X.1950-01.X.1953 minister sprawiedliwości i policji,
1953-1964 członkini parlamentu,
1956-1964 sędzia w Sądzie Apelacyjnym,
1964-1971 sędzia w Sądzie Najwyższym,
1968 odrzuciła propozycję objęcia teki ministra spraw zagranicznych,
1972-1980 sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (jako pierwsza kobieta).

Była niezamężna i nie miała dzieci. Zmarła 27.I.1980 r. w Cobh.