PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010

Immaculée Nahayo

Urodziła się 12.IX.1948 r. w Gatara w prowincji Kayanza (na pólnocy Burundi). Pochodzi z plemienia Hutu. W Gatara i w Busiga Commune (w latach 1955-1961) chodziła do szkoły podstawowej. Potem dostała się do Bukeye Secondary School (szkoły średniej) w prowincji Muramvya, gdzie zdobyła dyplom nauczycielski. Od 1969 do 1973 r. uczyła w szkole w Mugera w prowincji Gitega. W 1973 r. została zmuszona do ucieczki z kraju i osiedlenia się w Demokratycznej Republice Konga. Tam uczyła w Liceum Mwangaza w Bukavu. W 1974 r. zapisała się na Uniwersytet Bukavu i po trzech latach uzyskała bakalaureat z biochemii. Potem do 1983 r. uczyła w Kitumani Secondary School w Bukavu. W latach 1983-1991 wykładała w Seminarium Rambura and Gahini w Rwandzie. W 1991 r. wróciła do ojczyzny i podjęła się różnych prac: najpierw była doradczynią ministra sportu i kultury, a potem technikiem laboratoryjnym w Centrum Technologii Żywnościowych. W latach 1993-1995 pracowała na lotnisku w Bujumburze, ale w 1995 r. ponownie musiała uciekać z kraju. Schronienie znalazła w Tanzanii, gdzie została współzałożycielką i wpływową członkinią Narodowej Rady na rzecz Obrony Demokracji – Siły na rzecz Obrony Demokracji (CNDD-FDD). Pełniła tam m.in. takie funkcje: odpowiadała za archiwa, odpowiadała za sprawy zagraniczne, odpowiadała za dotacje na rzecz partii w i poza Burundi. Była także skarbnikiem. W Tanzanii pracowała na rzecz różnych organizacji pozarządowych, a do kraju wróciła dopiero po tym, gdy CNDD-FDD podpisało zawieszenia broni w XI.2003 r. Ugrupowanie to, w wyborach parlamentarnych z 04.VII.2005 r., zdobyło 57,8% głosów (64 mandaty). 16.VIII.2005 r. pani Nahayo została wybrana w pierwszej turze olbrzymią większością głosów na pierwszą w historii Burundi kobietę-przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego. Liczy ono 118 członków. Głosowało na nią 92% deputowanych(107 za, 3 było przeciwko, a 6 było nieobecnych). W obu izbach burundyjskiego parlamentu (Zgromadzeniu Narodowym i Senacie) kobiety muszą stanowić co najmniej 30% członków - zgodnie z konstytucją. Jej mąż Simon Nyandwi był ministrem spraw wewnętrznych od 23.XI.2003 r. do swej śmierci 22.III.2005 r. 16.III.2007 r. pani Nahayo przestała być przewodniczącą Zgromadzenia. Na tym stanowisku zastąpił ją Pie Ntavyohanyuma. 13.VII.2007 r. Immaculée Nahayo została ministrem ds. solidarności narodowej, repatriacji, reintegracji społecznej i odbudowy narodowej oraz ministrem ds. praw człowieka i równego statusu obu płci. Z tego drugiego stanowiska została zwolniona 29.I.2009 r. 29.VIII.2010 r. objęła je ponownie. Pani Nahayo, zwana także "Mamma Imakukata", jest matką 6 dzieci.