WŁADCZYNIE 1100

Ilona (Helena)

Urodziła się po 1109 r. jako córka Stefana Urosza, księcia serbskiego, i Anny. Około 1129 r. został żoną przyszłego króla Węgier Beli II Ślepego. Imię Ilony przyjęła po zamążpójściu. Dziećmi Beli i Ilony byli: Elżbieta, Geza II, Władysław II, Stefan IV i Zofia. Bela objął władzę na Węgrzech 28.IV.1131 r. Z powodu kalectwa męża to królowa faktycznie władała królestwem ze swym bratem, księciem Rascii Belošem. Bela II zmarł 13.II.1141 r. Następnym królem Węgier został syn Beli i Ilony, Geza II. Matka z wujem rządzili w jego imieniu jako regenci do 1145 r. Królowa Ilona zmarła po 1146 r.