MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Illinka Mitreva

Urodziła się 11.II.1950 r. w Skopje. Ukończyła romanistykę na uniwersytecie w swym rodzinnym mieście. Na uniwersytecie w Belgradzie uzyskała stopień magistra na wydziale filologii, a doktoryzowała się na swej macierzystej uczelni w Skopje. Pani Mitreva mówi po francusku, angielsku i włosku. Uczyła języka francuskiego na Wydziale Języków i Literatury Romańskiej na Fakultecie Filologicznym na uniwersytecie w Skopje. W latach 1994-2001 oraz od 2002 r. zasiada w parlamencie z ramienia Socjaldemokratycznego Związku Macedonii (SDSM). Była szefową parlamentarnej komisji spraw zagranicznych oraz szefowała grupie macedońskiej ds. współpracy z Parlamentem Europejskim w latach 1991-2001. W okresie 13.V-30.XI.2001 r. była po raz pierwszy ministrem spraw zagranicznych. Była także członkinią zarządu Ruchu Europejskiego i wiceprzewodniczącą Narodowej Rady UNESKO. W 2002 r. ponownie weszła do parlamentu i od 01.XI.2002 do 28.VIII.2006 r. po raz kolejny była szefową dyplomacji