KOBIETY P.O.-PREMIERA

Idabelle Griffith Meade

Jest córką Roberta "Maas Boba" Griffitha, działacza związków zawodowych i członka rządu w latach 40-ych XX wieku. Należy do Ludowego Sojuszu Postępowego (PPA).

2001-2006 pierwsza kobieta-nominowana członkini Rady Ustawodawczej (i zarazem ostatnia, ponieważ zniesiono tę instytucję),
2001-2006 minister zdrowia, edukacji i służb społecznych,
2001 p.o. ministra rolnictwa, ziem, mieszkalnictwa i środowiska.
III.2002, IV.2002, 06-22.VIII.2003, XII.2003, I.2004 p.o. premiera Montserrat,
2006-22.II.2008 minister komunikacji i pracy.