WŁADCZYNIE 1000-1100

Ida von Werl-Hövel

Urodziła się około 1030 r. jako córka hrabiego Bernarda von Hövel. Jej pierwszym mężem był hrabia Henryk von Lauffen, a drugim - hrabia von Artlenburg. W latach ok. 1059- po 1060 r. była dziedziczną hrabiną Hövel. Z pierwszego małżeństwa miała córkę Adelajdę, a z drugiego - syna, hrabiego Zygfryda von Artlenburg. Zmarła po 1060 r.