WŁADCZYNIE 1081-1100

Ida von Supplinburg

Urodziła się około 1073 r. jako córka hrabiego Gebharda von Supplinburg i Jadwigi von Formbach. Była siostrą cesarza Lotara III. Przed 1104 r. wyszła za mąż za Sigharda X, hrabiego w Pon- i Chiemgau. Mieli 3 synów: Sigharda XI, Gebharda I i Henryka II. W latach 1090-1138 była dziedziczną hrabiną Formbach. Zmarła 03.III.1138 r.