WŁADCZYNIE 1150

Ida

Urodziła się około 1160 r. jako córka Marii z Boulogne i Mateusza I Alzackiego. Hrabiną Boulogne Ida została w 1173 r., po śmierci ojca. W 1181 r. wyszła za mąż za hrabiego Gerarda III z Guelders, ale ten zmarł w tym samym roku. Szybko poślubiła Bertolda IV z Zähringen, ale ten umarł już w 1186 r. Według historyka Lamberta z Ardres Ida zakochała się potem w Arnoldzie II z Guines. W 1190 r. została porwana przez hrabiego Renauda de Dammartin. Ich dzieckiem była hrabina Matylda II z Boulogne. Ida zmarła w 1216 r.