WŁADCZYNIE 1250

Hypomone

Nie znamy jej prawdziwego imienia. Była córką Tarona, wojewody Wołoszczyzny. Przed 1259 r. poślubiła ana I Angelosa, władcę Tesalii. Ich dziećmi byli: Michał Dukas Komnen Angelos, Konstantyn Angelos, Helena Angelina Komnena Dukaina, Teodor Angelos, nieznana z imienia córka, Helena Angelina i druga nieznana z imienia córka. Owdowiała w 1289 r. Po śmierci męża została mniszką o imieniu Hypomone. W 1289 r. władcami Tesalii zostali jej synowie Konstantyn i Teodor. Ona sama negocjowała z cesarzem bizantyńskim Andronikiem II Paleologiem. W zamian za uznanie jego zwierzchnictwa cesarz uznał władzę Konstantyna w Tesalii przyznając mu tytuł sebastokratora. Data śmierci Hypomone nie jest znana.