PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Huda Fathi Salim Ben Amer

15.IX.2008-27.IV.2009 wiceprzewodnicząca Tymczasowego Parlamentu Arabskiego,
27.IV.2009- przewodnicząca Tymczasowego Parlamentu Arabskiego,
2009- sekretarz (minister) libańskiego Komitetu ds. Ludowych.