WŁADCZYNIE 750-1000

Honae

Urodziła się w 964 r. Była żoną króla Korei, Kyongjonga (panował w latach 965-981) i matką króla Monkchonga (panował w latach 997-1009). W latach 997-1009 rządziła jako regentka w imieniu tego ostatniego przeszła do historii jako wybitna władczyni. Jej syn nie miał legalnego potomstwa, więc następcą tronu chciała uczynić swego syna ze związku z swym krewnym, Kim-Ch’iyang'iem. Usiłowała zamordować następcę tronu, księcia Daeryangwona (panował w latach 1009-1031 jako król Hyongjong). Sprzeciwili się temu biurokraci i obalili ją i jej syna. Królowa Honae zmarła w 1029 r.