WŁADCZYNIE 1150

Hodierna

Urodziła się ok. 1110 r. jako trzecia córka króla Jerozolimy Baldwina IIi Morfii z Melitene. Była siostrą królowej Melisandy, hrabiny Alicji Jerozolimskiej i opatki Jovetty. Siostry były zawsze sobie bliskie. Hodierna ok. 1135 r. została żoną hrabiego Rajmunda II z Trypolisu. W 1148 r. być może poprosiła Melisandę o usunięcie Alfonsa I z Tuluzy, który rościł sobie prawa do Trypolisu. Wspierała swą najstarszą siostrę w jej walce z synem, Baldwinem III. W 1152 r. Melisanda poddała się i dostała posiadłość w Nablusie. Mniej więcej w tym samym czasie do rozdźwięków w małżeństwie Hodierny. Hrabina, tak jak jej siostry, była bardzo niezależna. Rajmund II był zazdrosny i zatrzymał ją w odosobnieniu. Wtedy rozeszły się też pogłoski, że ich córka Melisanda nie jest dzieckiem Rajmunda. W celu rozwiązania tej sytuacji w 1152 r. do Trypolisu przybyli królowa Melisanda i król Baldwin III. Małżonkowie pogodzili się, ale Hodierna miała wrócić na jakiś czas do Jerozolimy z siostrą. Prawie natychmiast po ich wyjeździe z Trypolisu Rajmund został zamordowany. Hodierna natychmiast wróciła do hrabstwa, aby objąć regencję w imieniu syna, małoletniego Rajmunda III. Baldwin III zapewnił jej poparcie szlachty i uzyskał za to zamek Tortosę potrzebny do obrony przed najazdem sułtana Nur-ad-Dina. Ten ostatni, na wieść o śmierci Rajmunda II, zdecydował się na atak. W 1157 r. także odegrała pewną rolę w nominacji Amalryka z Nesle na nowego łacińskiego patriarchę Jerozolimy. W 1161 r. monarchini Melisanda zaczęła chorować na udar. Szwankująca pamięć sprawiła, że nie mogła już brać udziału w sprawach państwa. Jej siostry Jovetta i Hodierna opiekowały się nią przed śmiercią. Królowa Melisanda zmarła 11.IX.1161 r. Hodierna zakończyła swe życie ok. 1164 r.

Źródła:

1. Wikipedia,

2. Regine Pernoud, Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 1995.