WŁADCZYNIE 500-750

Hiltrud (ok. 715-754)

Była córka Karola Młota, majordoma królestwa Franków, i jego pierwszej żony Chrotrudy. Około 741 r. wyszła za mąż za Odilo I, księcia Bawarii. Po jego śmierci, w okresie 18.I.748-754, sprawowała regencję w imieniu syna Tassilo III. Działała na rzecz przyznawania kobietom szerokich praw. W 754 r. była opatką w opactwie Nonnberg zu Salzburg.