GUBERNATORKI 1996-1999

Hilary M. Weston

Urodziła się w 1942 r. w Dublinie (Irlandia) jako Hilary M. Frayne. W 1966 r. wyszła za mąż za W. Galena Westona, z którym ma dwoje dzieci: Galena juniora i Alannah. W 1972 (lub 1974) r. przeprowadziła się do Toronto. Potem działała w biznesie, przemyśle związanym z modą oraz w organizacjach charytatywnych. 12.XII.1996 r. premier Kanady, Jean Chrétien, mianował ją Gubernatorem Porucznikiem prowincji Ontario. Swe urzędowanie rozpoczęła 24.I.1997 r., a skończyła 07.III.2002 r. Westonowie są drugą, pod względem bogactwa, rodziną w Kanadzie. Jako Gubernator Porucznik była przedstawicielem głowy państwa, monarchy angielskiego w prowincji. Choć Gubernator mianowany jest przez monarchę następuje to automatycznie po rekomendacji Premiera Alberty. Funkcje Gubernatora Porucznika są czysto honorowe i ceremonialne, choć teoretycznie może on wpływać na kształt polityki prowincjonalnej.