KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004-

Henryka Bochniarz

Urodziła się 29.X.1947 r. w Świebodzinie. Mieszka w Warszawie. Mąż - Zbigniew Bochniarz jest dyrektorem Center for Nations in Transition, University of Minnesota), mają dwoje dzieci: Joannę (prawniczka w kancelarii prawnej) i Pawła (przedsiębiorca) oraz siedmioro wnucząt.

Edukacja

Ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS. Jest doktorem ekonomii i certyfikowanym doradcą ds. zarządzania. Stypendystka Fulbrighta, wykładowca University of Minnesota (1985-1987).

Działalność na forum krajowym

Nauczyciel i wychowawca akademicki, pracownik naukowy Instytutu Koniunktur i Cen (1971-90). W rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego w 1991 r. była Ministrem Przemysłu i Handlu. Założycielka i prezes zarządu jednej z pierwszych w Polsce firm konsultingowych Nicom Consulting. Założyła i prezesowała Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych w Polsce. W latach 1996 -1999 była prezesem Polskiej Rady Biznesu. Od stycznia 1999 r. pełni społecznie funkcję prezydenta Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, organizacji pozarządowej o statusie partnera społecznego. Jest wiceprzewodniczącą Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych oraz Komitetu Dobrych Praktyk. Kierowała ważnymi projektami prywatyzacji w Polsce. Jest członkiem rad nadzorczych spółek Commercial Union, ComputerLand, TVN, WGI - Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A.
09.X.2005 r. była kandydatką Partii Demokratycznej-demokraci.pl na prezydenta Polski. Zdobyła 1.26% głosów.

Działalność na forum międzynarodowym

Członek Rady Prezydentów UNICE, największej i najważniejszej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej. Jest członkiem Executive Bureau UNICE - grupy 10 prezydentów federacji UNICE i dyrektorów generalnych, której zadaniem jest nadzorowanie prac organizacji i podejmowanie kluczowych decyzji. Jest członkiem Enterprise Policy Group - powołanej w 2000 roku przez Komisję Europejską grupy doradczej ds. polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Bierze także udział w pracach BIAC - The Business and Industry Advisory Committee, organizacji doradczej przy OECD, reprezentującej środowiska przedsiębiorców krajów - członków OECD. Jest członkiem Private Sector Advisory Group, grupy doradczej powołanej przez Bank Światowy oraz przewodniczącą Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, działającego na rzecz rozwoju polsko-japońskiej współpracy gospodarczej.

Działalność społeczna

Wspiera twórców i działalność kulturalną. Jest wiceprezesem Fundacji Sztuki im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, której celem jest wspomaganie zakopiańskiego teatru Witkacego oraz współfundatorką Nagrody Literackiej "Nike" dla najlepszej książki roku. Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego przeznaczyła na utworznie fundacji Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Uczestniczy w pracach Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwie obywatelskim.

Nagrody, odznaczenia

Jest laureatką Nagrody Kisiela (1998), nagrody miesięcznika "Pani" - Inwestycja Serc (2000), którą otrzymała za działalność społeczną, nagrody Stylu Życia (2002 r.) za styl prowadzenia mediacji. W 2003 r. otrzymała nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce i działania ponad podziałami politycznymi. Wyróżniona tytułem Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur przyznawanym przez Międzynarodowe Forum Kobiet w Olsztynie (2005 r.)
W 2004 r. otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Publikacje

Jest autorką publikacji z zakresu makro i mikroekonomii oraz artykułów prasowych analizujących aktualne problemy społeczno-gospodarcze. W 2003 r. napisała, wspólnie z Jackiem Santorskim, książkę "Bądź sobą i wygraj - 10 podpowiedzi dla aktywnej kobiety".

Co jest dla niej ważne?

Rodzina: mąż, syn, córka, siedmioro wnuków.
Praca na rzecz szerokiego dialogu, porozumiewania się tam, gdzie wydaje się to niemożliwe;
Zdrowa gospodarka, dobrze ułożone państwo,
Popieranie tych, którym chce się coś robić.
Najlepiej odpoczywa w swoim domu na Warmii, do którego jeździ, gdy tylko ma wolny czas. Zbiera słonie (trąbami do góry) - jej kolekcja liczy ponad 400 sztuk. Jest miłośniczką zwierząt. Ma dwa psy i trzy koty. Wraz z córką wspiera działania fundacji Pegasus, która zajmuje się ratowaniem i rehabilitacją koni oraz edukacją ekologiczną dzieci.

Ulubiona książka to "Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa. Jest wielbicielką talentu Marii Callas, lubi Bacha, kolekcjonuje dzieła współczesnej sztuki polskiej. Relaksuje ją praca w ogródku, zwłaszcza pielenie.

Prawie wszystkie zawarte tu informacje pochodzą z oficjalnej strony pani Henryki Bochniarz.