WŁADCZYNIE 1350

Henrietta

Urodziła się w 1387 r. jako córka Henryka Orbe, syna hrabiego Montbéliard Montbéliard Stefana z Montfaucon, i Marii z Châtillon. Ojciec dziewczynki zginął w 1396 r. w bitwie pod Nikopolis. Stefan z Montfaucon zmarł 01.XI.1397 r. Wtedy to Henrietta została hrabiną Montbéliard. 13.XI.1397 r. poślubiła Eberharda IV, syna hrabiego Wirtembergii Eberharda III. Ziemie Henrietty zostały włączone do Wirtembergii. Samodzielną władzę w Montbéliard objęła wraz z mężem w 1409 r. Ich dziećmi byli: Anna, Ludwik I i Ulryk V. Eberhard III zmarł 13.V.1417 r. Władzę w Wirtembergii objął mąż Henrietty. Eberhard IV zmarł 02.VI.1419 r. w Waiblingen. Do 1426 r. Henrietta rządziła Wirtembergią jako regentka w imieniu synów wraz z 32-osobową radą panów. Hrabina zmarła 14.II.1444 r. w mieście Montbéliard.