WŁADCZYNIE 1300

Helvig z Szlezwiku

Urodziła się po 1313 r. jako córka księcia Szlezwiku Eryka II i Adelajdy von Schauenburg, hrabianki von Holstein-Rendsburg. W 1340 r. poślubiła króla Danii Waldemara IV Dojutrka z dynastii Estridsenów. W wianie od ojca dostała 1/4 Jutlandii. Ich dziećmi byli: Krzysztof, Małgorzata (1345-1350), Ingeborga, Katarzyna, Waldemar i Małgorzata I. Królowa Helvig była w latach 1340-1374 wpływową postacią w życiu politycznym Danii. Często rządziła tym krajem jako regentka podczas nieobecności męża. Przed śmiercią wstąpiła do klasztoru. Zmarła w 1374 r.