PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 1991-2000 

Helle Degn

Urodziła się 24.X.1946 r. w Kopenhadze jako córka Lilly i Petera Degn. Jest członkinią Duńskiej Partii Socjaldemokratycznej (SDPD). Oto jej CV:

1963 zdała małą maturę,
1969 - 1971 (lub 1972) członkini rady miejskiej Taarnby,
1971 zdała egzamin nauczycielski,
1971 - 1975 członkini parlamentu (Folketingu),
1971 - 1975 nauczycielka w szkole w Ballerup,
1975-? nauczycielka w szkole w Farum,
1977 - IX.2000 członkini parlamentu (Folketingu),
1977 - 1993, 1994 - 2000 członkini duńskiej komisji Unii Międzyparlamentarnej,
1977, 80, 85, 95 i 2000 członkini duńskiej delegacji na ONZ-owskie Światowe Konferencje Kobiet,
1982 - 1987 przewodnicząca Komisji ds. Równego Statusu przy Urzędzie Premiera,
1993 - 1994 minister współpracy rozwojowej,
1993 przewodnicząca duńskiej delegacji na Światową Konferencję ds. Praw Człowieka,
XI.1993-1999 przewodnicząca Socjalistycznej Międzynarodówki Kobiet (SIW),
1994 przewodnicząca duńskiej delegacji na Konferencję Ludnościową w Kairze,
1994 - VII.1998 wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),
1994 - IX.2000 rzeczniczka socjaldemokratów ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przewodnicząca grupy parlamentarnej ONZ w Folketingu, wiceprzewodnicząca Socjalistycznej Międzynarodówki Kobiet, członkini parlamentarnej komisji ds. finansów, przewodnicząca komisji ds. ekonomicznych i rozwoju oraz ds. Rady Europy, członkini duńskiej delegacji do Rady Europy, przewodnicząca duńskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy, przewodnicząca parlamentarnej komisji ds. polityki zagranicznej,
VIII.1997-VIII.2000 przewodnicząca delegacji parlamentarnej do Birmy,
VII.1998-1999 przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
VII.1999 - 2000 przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (druga kadencja),

X.2000- komisarz Rady Państw Morza Bałtyckiego ds. rozwoju demokratycznego