PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010 

Hélène Valerie Hayman

Urodziła się 26.III.1949 r. jako córka Maurice'a i Maude Middleweek. Należy do Partii Pracy. Uczęszczała do Wolverhampton Girls' High School. W 1969 r. ukończyła prawo w Newnham College na Uniwersytecie Cambridge. W 1969 r. była przewodniczącą Union Society. W latach 1969-1971 pracowała dla Sheltera, a od 1971 do 1974 r. była zatrudniona w Departamencie Służb Społecznych przy London Borough of Camden. W 1974 r. wyszła za mąż za Martina Haymana, z którym ma czterech synów. W wyborach parlamentarnych z X.1974 r. weszła do Izby Gmin z okręgu Welwyn i Hatfield. W owym czasie była najmłodszą posłanką. Stała się także pierwszą w historii Wielkiej Brytanii posłanką, która urodziła dziecko w trakcie swej kadencji i karmiła je piersią w Westminsterze. Utraciła mandat po wyborach z 1979 r., kiedy to do władzy doszli konserwatyści pod przywództwem Margaret Thatcher. W latach 1982-1997 zasiadała w komisji etycznej Królewskiego Kolegium Ginekologicznego. Od 1987 do 1997 r. w tym samym charakterze służyła w Londyńskim Kolegium Uniwersyteckim oraz Szpitalu Kolegium Uniwersyteckiego. W okresie 1992-1997 była członkinią Rady Londyńskiego Kolegium Uniwersyteckiego. W latach 1992-1997 przewodniczyła Whittington Hospital NHS Trust. W 1996 r. została mianowana przez królową Elżbietę II dożywotnim parem i członkinią Izby Lordów jako baronowa Hayman of Darmunt Park. W 1997 r., po wygranych przez Partię Pracy wyborach parlamentarnych, została parlamentarną podsekretarz stanu ds. środowiska, transportu i regionów (ministrem infrastruktury drogowej) oraz rzeczniczką Departamentu Regionów, Środowiska i Transportu w Izbie Lordów. W 1998 r. objęła funkcję parlamentarnej podsekretarz stanu ds. zdrowia i rzeczniczką tego Departamentu w Izbie Lordów. W 1999 r. została ministrem stanu ds. rolnictwa, rybołówstwa i żywności (żywności i zdrowia zwierząt) oraz ponownie rzeczniczką tego Departamentu w Izbie Lordów. Funkcję tę sprawowała do 2001 r. kiedy to weszła w skład Tajnej Rady, czyli organu doradczego królowej. Jeszcze w tym samym roku opuściła to stanowisko, by zostać przewodniczącą Cancer Research UK (organizacji zajmującej się badaniem nowotworów). Przewodniczyła także w 2005 r. Human Tissue Authority. Została również członkinią zarządu (trustee) w Królewskich Ogrodach Botanicznych w Kew. W V.2006 r. była pierwszą osobą mianowaną do stanowiska Lorda Spikera Izby Lordów, po tym, gdy zniesiono stanowisko Lorda Kanclerza. O stanowisko to ubiegały się 3 kobiety i 6 mężczyzn. 04.VII.2006 r. ogłoszono zwycięstwo baronowej Hayman. Tym samym stała się pierwszą w Wielkiej Brytanii osobą piastującą stanowisko Lorda Spikera Izby Lordów i pierwszą kobietą stojącą na czele tej izby.