WŁADCZYNIE 1350

Helena Šubić

Urodziła się około 1306 r. jako córka córka Juraja II Šubicia, hrabiego Bribiru. W 1338 r., przed 17.VIII, poślubiła Vladislava Kotromanicia, regenta Bośni i Hercegowiny. Ich dziećmi byli: Stefan Tvrtko I Kotromanić, Stefan Vuk Kotromanić i Katarzyna. Helena jest opisywana jako osoba głodna władzy. Posiadała wielkie wpływy polityczne. W 1353 r. Tvrtko został następnym banem Bośni po śmierci Stefana II Kotromanicia. Regentem w jego imieniu był ojciec, który zmarł w 1354 r. Wtedy władzę nad Bośnią objęła Helena. Tamtejsza szlachta nie chciała się jej, jako kobiecie, podporządkować. Tvrtko zebrał armię i pokonał buntowników. Helena rządziła Bośnią do 1359 r. Zmarła po 1378 r.