WŁADCZYNIE 1200

Helena Pedersdotter Strange

Urodziła się około 1200 r. jako córka duńskiego szlachcica Pedera Strangessona. Około 1225 r. poślubiła regenta Szwecji (od 1222 r.) Knuta Långe. Mieli dwóch synów: Holmgera i Filipa. W 1229 r. sam objął on tron jako Kanut II. Królowa Helena używała mężowskiej pieczęci na swych oficjalnych dokumentach, co oznaczało, że cieszyła się znacznymi wpływami politycznymi. Kanut II zmarł w 1234 r. Helena wyszła ponownie za mąż za szlachcica Filipa Lauressona. Owdowiała w 1251 r. Zmarła około 1255 r.