WŁADCZYNIE 1350

Helena Okrutna

Pochodziła z rodu Nikolićiów z Humu. Była żoną króla Bośni Stefana Dabišy. Ich jedynym dzieckiem była Stana. Stefan zmarł 07.IX.1395 r. Po jego śmierci Rusag wybrał Helenę na kolejną władczynię Bośni. Była jedyną kobietą na tym stanowisku w historii Bośni. W trakcie jej panowania władza królewska osłabła na rzecz władzy lokalnych możnych. Królowa Helena została usunięta w 1398 r. przez Stefana Ostoję. Zmarła po 05.III.1399 r.