WŁADCZYNIE 750-1000

Helena Lekapena

Urodziła się ok. 906 r. jako córka Romana I Lekapena (cesarza od 920 r.)  i Teodory. 04.V.919 r. wyszła za mąż za cesarza Konstantyna VII Porfirogenetę (cesarza od 913 r.) . Z tego związku pochodzili m.in.: Leona (wcześnie zmarły), cesarz Roman II i Teodora. 16.XII.944 r. synowie Romana, Stefan i Konstantyn, zdetronizowali go i zamknęli w klasztorze. 27.I.945 r. Porfirogeneta dokonał zamachu stanu i wygnał ze stolicy swych współpanujących. Odtąd władał samodzielnie pod kierownictwem Heleny. Działo się tak aż do śmierci cesarza, która nastąpiła 09.XI.959 r. Następny władca, Roman II, poprosił matkę, aby usunęła się z życia publicznego i wstąpiła do klasztoru. Cesarzowa Helena zmarła 19.IX.961 r.