WŁADCZYNIE 1400

Helena Dragaš

Urodziła się około 1370/1375 r. jako córka księcia serbskiego Konstantyna Dragaša i jego pierwszej, nieznanej z imienia, żony. 10.II.1392 r. poślubiła cesarza bizantyńskiego Manuela II Paleologa. Ich dziećmi byli: dwie nieznane z imienia córki, Konstantyn (zmarł młodo), Michał (zmarł młodo), Jan VIII Paleolog, Teodor II (despota Morei), Andronik (despota Tesaloniki), Konstantyn XI Dragazes, Demetriusz II (despota Mistry) i Tomasz (despota Morei). Manuel II zmarł 27.I.1425 r. Kolejnym cesarzem został jej syn Jan. Zmarł on bezpotomnie 31.X.1448 r. Jako nastepcę na tronie bizantyjskim wyznaczył swojego brata Konstantyna, który w tym czasie był despotą Morei. Na czas jego nieobecności w Konstantynopolu, w latach 1448-1449, władzę regencyjną nad cesarstwem sprawowała cesarzowa Helena. Swych praw do tronu zaczął domagać się jej młodszy syn Demetriusz, który pierwszy dotarł z Morei do Konstantynopola. Nie zdobył on dla siebie uznania arystokracji ani matki, która popierała Konstantyna. W takiej sytuacji Demetriusz musiał ustąpić, a Konstantyn został koronowany 06.I.1449 r. w Mistrze. W 1450 r. Helena wstąpiła do klasztoru jako Hypomone. Zmarła 23.III.1450 r. w Konstantynopolu.