WŁADCZYNIE 1400

Helena Balšić

Urodziła się około 1365/1370 r. jako córka Łazarza I Hrebeljanovića, cara Serbii, i carycy Milicy Hrebeljanović. W 1386 r. poślubiła Durada II Stracimirovića Balšića, pana Zety. Ich jedynym dzieckiem był Balša III Stracimirović. Durad II zmarł w IV.1403 r. Jego następcą został syn. Helena była w latach 1402-1421 polityczną doradczynią syna. Pod jej wpływem przeszedł z katolicyzmu na prawosławie. W 1411 r. poślubiła Sandalja Hranića Kosačę, wielkiego wojewodę Bośni i księcia Zahumlje. Zmarła w III.1443 r.