WŁADCZYNIE 1250

Helena Angelina Komnena Dukaina

Urodziła się około 1260 r. jako córka Jana I Angelosa, władcę Tesalii, i Hypomone, córki Tarona, wojewody Wołoszczyzny. Pierwszym mężem Heleny został Wilhelm I de la Roche-sur-Yon, książę Aten. Ich synem był Gwidon II. Wilhelm zmarł w 1287 r. Helena rządziła Atenami w imieniu syna jako regentka. Od 1291 r. dzieliła się władzą ze swym nowym mężem, Hugonem z Brienne, hrabią Lecce. Poślubiła go przed 14.IX.1291 r. Ich córką była Joanna. Helena zmarła w 1294/1295 r.