WŁADCZYNIE 1250

Heilwig von Tecklenburg

Była córką hrabiego Ottona I von Tecklenburg i Matyldy von Holstein-Schauenburg. W okresie 1261-ok. 1264 była dziedziczną hrabiną Tecklenburg. Wyszła za mąż za hrabiego Ottona II von Bentheim-Tecklenburg (zmarł około 1279 r.). Ich dziećmi byli: Otto III von Tecklenburg, Ekbert I von Bentheim i Gertruda (przeorysza Metelen od 1287 r.). Hrabina Heilwig zmarła około 1264 r.