WŁADCZYNIE 1-500

He Mou

Pochodziła z rodziny rzeźników z hrabstwa Wan w centralnych Chinach. Na początku lat 70-ych II wieku weszła w skład Dworu Bocznego w Luoyangu. Została członkinią haremu cesarza Ling Ti z dynastii Han (panował w latach 168-189). Po urodzeniu w 176 r. Liu Biana, przyszłego cesarza Szo Ti, została podniesiona do rangi guiren, a w 180 r. została cesarzową. W następnym roku awansowali także inni członkowie jej rodziny. Ojciec He Zhen został Generałem Rydwanów i Kawalerii oraz Markizem Wuyang. He Mou była bezlitosna w haremie w walce o względy cesarza. Otruła swą najgroźniejszą rywalkę, Piękną Wang, po tym gdy ta urodziła Liu Xie, przyszłego cesarza Sien Ti (panował w latach 189-220). Po ujawnieniu szczegółów tej intrygi cesarzowa He została usunięta, a jej syn dostał się pod opiekę ojczystej babki, cesarzowej Dong. Cesarz Ling Ti zmarł w 189 r., a jego następcą został Liu Bian jako cesarz Szo Ti. He Mou została podniesiona do godności Cesarzowej Wdowy. To ona właśnie kierowała sprawami państwa, dzieląc się władzą wraz z bratem przyrodnim He Jinem. Przez większość tego roku He Mou balansowała między frakcją He Jina i Yuana Szao a frakcją eunuchów, kierowaną przez Jiana Szuo i Zhang Ranga. Punktem kulminacyjnym walki o władzę było zamordowanie He Jina we wrześniu tego roku przez eunuchów. W chaotycznej walce o władzę cesarzowa He straciła wszystkich swych krewnych o politycznym znaczeniu. w tym brata He Miao oraz matkę, Panią Wuyang. Jej sytuację skomplikowało dodatkowo wejście do stolicy generała Dong Zhuo. Ten użył siły militarnej do ugruntowania swej władzy. Zdetronizował cesarza Szao Ti, a na tronie osadził jego brata przyrodniego Liu Xie, który miał panować pod imieniem Sien Ti. Cesarzowa He została oskarżona o zamordowanie cesarzowej wdowy Dong i skazana na wycofanie się do Pałacu Yongle, znajdującego się poza głównym kompleksem pałacowym. 30.IX.189 r. została tam otruta na rozkaz Dong Zhuo. Jej syn zmarł w 190 r.