SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001-

Hazel Jenkins

Urodziła się 06.VI.1960 r. w Ceres, gdzie też dorastała. W 1978 r. napisała maturę w Esselen Park High School w Worcester. W 1981 r. zdobyła dyplom nauczycielski w Belville Training College. Uczyła w Rocklands High School w Mitchells Plain. Od 1984 r. mieszka w De Aar. Należy do Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Działalność polityczną zaczęła już w szkole średniej. Należała do Western Cape Student Organization. Udzielała się także w Kościele Anglikańskim.

1995 radna w De Aar,
1999-2000 burmistrzyni De Aar,
2000-2003 spiker dystryktu Karoo,
2001- wiceprzewodnicząca SALGA,
2003- burmistrzyni dystryktu Pixley ka Seme,
06.V.2009- premier prowincji
Przylądkowej Północnej.

Pani Jenkins jest mężatką i matką trojga dzieci.