GUBERNATORKI TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH 
WŁADCZYNIE 2000

Harriet Hall

Pracowała niegdyś w brytyjskiej dyplomacji. Była m.in. dyrektorem ds. rybołówstwa.

2003-2007 wicegubernator i pierwsza sekretarz Falklandów,
2003-2007 wicekomisarz (Assistant Commissioner) Georgii Południowej i Sandwicha Południowego,
05-25.VIII.2006 p.o. gubernatora Falklandów,
13.VII.2007-
2009 naczelna oficer wykonawcza Georgii Południowej i Sandwicha Południowego.